[ˈmantʁɑ]

Bruges om ideer eller tanker, som flere personer deler og finder centrale for deres virke.

Mission

Mantra Connections er en forening, der er i en udviklingsfase hvorpå vi, inden for et netværks- og erhvervsmæssigt område, vil blive en støttende, udfordrende og lærerig partner til foreningens medlemmer og øvrige interessenter. Foreningen skal udvikle dens medlemmer erhvervs- og kompetencemæssigt, således at disse bliver aktiver for foreningen samt samfundet. Foreningen skal håndtere sine interesser med en ambitiøs og professionel tilgang, hvorved vores samarbejdspartner ligeledes anser os således.

UDVIKLING

Dygtiggørelse og udvikling individuelt og i fælleskab, der fører til intern og ekstern værdiskabelse.

GENNEMSIGTIGHED

Differentiering fra lignende foreninger ved større gennemsigtighed.

SAMARBEJDE

Partner til netværksarrangementer med sparring og samarbejde i fokus.

Vision
Mantra Connections har gennem en udviklingskultur skabt en nationalt anerkendt netværksforening, der har en professionel, udfordrende og ambitiøs tilgang til alle gøremål. Som resultat heraf er Mantra en eftertragtet samarbejdspartner for foreningens interessenter samt mulige nye eksterne interessenter, hvor vore arrangementer vil bære præg af faglighed, værdiskabelse samt netværk. Foreningen vil være en fast bestanddel af årlige netværks- eller erhvervsprægede arrangementer eller produkter enten som arrangør eller samarbejdspartner. Foreningens medlemmer vil være eftertragtede individer i erhvervslivet, og foreningen vil med stolthed og respekt kunne anbefale medlemmerne til interessante stillinger i alle henseender.
Partners
Vi er altid åbne for et nyt samarbejde. Kontakt os for nærmere info.